Nagypéntek

Kialakulásának története

Az elsõ keresztények Jézus halála és sírban pihenése napját (nagypéntek és nagyszombat) liturgia nélküli ünnepként tartották egésznapos szigorú böjtölésben Jézus szavainak szellemében (Mt 9,19). Csak a 4.sz.-ban alakulnak ki nagypéntek különféle istentiszteleti formái eukarisztikus ünneplés nélkül. Jeruzsálemben egyetlen ima- és igeliturgiát tartanak különbözõ idõkben és különféle helyeken a szenvedéstörténet állomásain, beleépítve a szent kereszt elõtti hódolat ünneplésével.

A keleti szertatrtások a nyugati világot is erõsen befolyásolták. Rómában a 7. sz.-ban a pápa a kereszt-ereklyével mezítláb körmenetben a LAteráni bazilikából a jeruzsálemi szentkeresztrõl elnevezett templomba vonult, ahol a papság és a nép a kereszt-ereklye elõtt hódolt. Ugyanakkor két ószövetségi olvasmányt és Szent János szenvedéstörténetét is olvasták. Az ünnepélyes egyetemes könyörgések zárták le az igeliturgiát.

A kereszt leleplezésének, felmutatásának és hódolatának dramatizált kiépítése a gall rítusú liturgiában történt.

A nagypénteki szertartás idõpontja az õskeresztény kortól a középkorig az Úr halálának órájához (délután 3 óra) igazodott. Ez egyben a középkori böjti misék kezdete is volt: a nona imaórája. Amikor azonban késõbb a nona végzését már a délelõtti órákban is engedélyezték, a nagypénteki liturgia is délelõttre került. XII. Pius pápa 1956. évi reformja állította vissza a délutáni ünneplést.

A nagypénteki szertartás

A szertartásnak három fõ része van:

  1. Igeliturgia olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel
  2. Hódolat a szent kereszt elõtt (adoratio crucis)
  3. Áldozási szertartás

Ezt a hármas tagozódást veszi körül a bevezetés és a befejezés szertartása.

I. A pap földre borulása

az önmagát kiüresítõ, az emberrel, a földdel azonosuló Krisztust jeleníti meg.

II. Olvasmányok

III. Kereszthódolat

A kereszten az ártatlan. A kereszt tövében pedig bûnösök és bûnbánók. - A Golgota a kiengesztelõdés helye, a perlekedõ szó elnémul. Terhekkel, gyógyításra váró terhekkel állsz ott Krisztus elõtt. A megbocsátás, a megtérés, a Krisztushoz fordulás napja ez, mert Õ meghalt érted. - A szeretet azonosulni akar. Kérd a látást, hogy a napi haláleseményekben és a golgotai kivégzésben felismerd az Õ halálát!

IV. Ünnepélyes egyetemes könyörgések - minden emberért

V. Jézus temetése, virrasztás a Szent Sírnál


Királyi zászló jár elõl
Keresztfa titka tündököl,
Melyen az élet halni szállt,
S megtörte holta a halált.

Az õsi jóslat itt betelt
Mit a hû Dávid énekelt:
Az Úr, halljátok nemzetek!
Kereszten trónol köztetek.


Képek